BIULETYN WYBORCZY

Ten biuletyn poświęcamy przede wszystkim temu, co Polonia w Stanach Zjednoczonych,w chicagowskim okręgu konsularnym, powinna wiedzieć zanim pójdzie się na wybory. http://polishcsi.com/wp-content/uploads/2023/09/Biuletyn-KG-RP-w-Chicago-13-Wydanie-Specjalne-dt.-wyborow.pdf