PCSI

Polish Cultural Society of Indiana: Membership 2024 Update and Appreciation

Announcement

Polish Cultural Society of Indiana: Membership 2024 Update and Appreciation

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Kulturalnego w Indianie,

Świąteczny okres już za nami, pełni energii i optymizmu rozpoczynamy następny rok naszej polonijnej działalności, planując kolejne wydarzenia kulturalne i spotkania naszej społeczności.  

Z głębi serca pragniemy przekazać Wam wszystkim wyrazy wdzięczności. Wasz aktywny udział w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz wsparcie, zarówno w formie składek członkowskich jak również zaangażowania mnóstwa wolontariuszy, odegrały kluczową rolę w promowaniu polskiego dziedzictwa, tradycji i kultury w stanie Indiana.

Składki członkowskie 2024: Pragniemy poinformować, iż zgodnie z ustaleniami podjętymi na naszym ostatnim walnym zebraniu, nastąpił niewielki wzrost naszych składek członkowskich. Pozwoli nam to nadal sprawnie funkcjonować jako organizacja non-profit oraz przygotowywać wydarzenia, które spełnią Państwa oczekiwania.

Przypominamy, że członkostwo ważne jest przez cały rok kalendarzowy, od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Dlaczego Twoje członkostwo ma znaczenie? Korzyści płynące a opłacenia członkostwa:

Wspieranie naszej misji: promowanie polskiego dziedzictwa i tradycji.

Kształtowanie przyszłości i wpływ na działalność: Jako członek masz przywilej głosowania w wyborach i bycia uprawnionym do zajmowania stanowisk w Zarządzie.

Otrzymywanie informacji: Otrzymuj regularne aktualizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, dzięki czemu będziesz na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami i inicjatywami.

Zniżki: Ciesz się obniżonymi opłatami za wstęp na różne wydarzenia organizowane przez PCSI.

Jak dołączyć lub odnowić członkostwo?

Jeśli nie zapłaciłeś tegorocznej składki członkowskiej lub chcesz stać się częścią naszej społeczności, pobierz formularz członkostwa [link] i wyślij go wraz z czekiem wystawionym na PCSI na adres:

PCSI, Inc. PO Box 824 Noblesville, IN 46061 – 0824

Możesz także zapłacić za pomocą naszego konta PayPal – info@polishcsi.org

Pielęgnujmy razem polskie tradycje! Dzięki Twojemu udziałowi i wsparciu nasza organizacja może być widoczna w Indianie i promować nasze polskie dziedzictwo i kulturę.  

Gorące pozdrowienia,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kulturalnego w Indianie.

Dear Members and Friends of the Polish Cultural Society of Indiana (PCSI),

As we embark on another vibrant year of cultural celebration and community engagement, we want to extend our heartfelt gratitude to each one of you. Your support and active participation have been pivotal in keeping the rich tapestry of Polish culture alive and thriving in Indiana.

Membership Dues for 2024: A Gentle Reminder As we approach 2024, please note that there has been a slight increase in our membership dues. This adjustment is essential to continue offering high-quality events and services that you've enjoyed over the years.

Remember, your membership is valid for the entire calendar year, from January 1st to December 31st, 2024.

Why Your Membership Matters? By renewing your membership or joining us anew, you play a crucial role in:

  • Supporting Our Mission: Your dues directly contribute to our endeavors in promoting and preserving Polish heritage and traditions.
  • Shaping Our Future: As a member, you have the privilege to vote in elections and be eligible for positions on the Board of Directors, thereby directly influencing the direction of our Society.
  • Staying Informed and Connected: Receive updates via email, keeping you in the loop about upcoming events and initiatives.
  • Enjoying Benefits: Enjoy reduced entry fees for various events organized by the PCSI.

How to Join or Renew? If you haven't paid this year's membership fee or wish to become a part of our community, please download the membership form [here] and mail it along with a check payable to PCSI to:

PCSI, Inc. P.O. Box 824 Noblesville, IN 46061 – 0824

You can also pay using our PayPal account – info@polishcsi.org

Let's Continue the Tradition! Your participation and support are what keep the spirit of Polish culture vibrant in Indiana.

Warm regards,

Board of the Polish Cultural Society of Indiana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *