PCSI

Annual Meeting of the Polish Cultural Society of Indiana

Event

This content has been archived. It may no longer be relevant

Dear Members & Friends, 

Please attend our Annual Meeting of the Polish Cultural Society of Indiana. This meeting is essential to maintain our status as a non-profit organization in Indiana. Our President and Executive Committee will review the accomplishments of the past year and outline plans for this year.  

The primary purpose of the meeting is the election of new members of the Board. Only members of the Polish Cultural Society of Indiana are entitled to vote. Paying your annual dues at the meeting will grant you this right.

We encourage and will accept nominations (including self-nominations) for the following positions within the Board: Secretary and six Board Members. Please send prospective names to the PCSI Secretary, email them to info@polishcsi.org, or submit them at the election meeting.

We hope you consider becoming a board member or holding an executive position. It is thanks to our members who volunteer their time and inspire others to contribute their time and talents that we have been able to share our culture, traditions, and celebrate forty-six years as an organization. 

Agenda:

  1. State of Society – President’s and Vice-President’s Report
  2. Financial report/Budget/Audit – Treasurer, Audit committee
  3. Elections: Secretary and Board Members (6 positions)
  4. New business

The meeting will be held on Sunday, February 18, 2024, at 4:30 pm.

Indianapolis Latvian Community Center

1008 W 64th Street, Indianapolis, IN 46260 [map]

Pizza, snacks, and drinks will be served. 

We are looking forward to seeing you there! Your vote and opinions really count!

Board of the PolishCSI

____________________________________________________________ 

Walne zebranie członków PCSI                    

Zgodnie ze statutem PCSI zwołujemy otwarte walne zebranie PCSI. Prezes i zarząd przedstawią sprawozdania z działalności PCSI w minionym roku oraz plany na ten rok.

Jednym z głównych punktów zebrania będą wybory nowych członków Zarządu.

Możecie zgłosić chęć przystąpienia do Zarządu – a więc zgłosić się sami lub zaproponować innych na stanowiska, które tym razem będą podlegały wyborom, a więc Sekretarz oraz Członkowie Zarządu (6 osób). Prosimy o zgłaszanie nazwisk do Sekretarza PCSI, drogą mailową info@polishcsi.org lub zgłoszenie ich na zebraniu wyborczym.

W zebraniu może wziąć udział każdy, głosować mogą jedynie formalni członkowie – osoby, które w dniu wyborów mają opłacone składki członkowskie na rok 2024.

Również osoby, które zapiszą się do Towarzystwa na zebraniu, będą miały zarówno bierne jak i czynne prawa wyborcze. Mamy nadzieję, że znajdą się osoby chętne do pracy w zarządzie PCSI. To dzięki naszym członkom, którzy poświęcają swój czas, mogliśmy dzielić się naszą kulturą i tradycjami przez ponad czterdzieści sześć lat działalności naszej organizacji.

Program zebrania:

  1. Sprawozdanie z działalności PCSI (Prezes i Wiceprezes)
  2. Sprawozdanie finansowe/budżet, audyt, udzielenie absolutorium
  3. Wybory: Skarbnika, Członków Zarządu (6 osób)
  4. Inne sprawy

Czas: niedziela, 18 lutego 2024, godzina 16:30

Klub Łotewski (Indianapolis Latvian Community Center),
1008 W 64th Street, Indianapolis, IN 46260)
 [mapa]

Zapewniamy pizzę, przekąski i napoje.

Czekamy na Was! Wasz głos się liczy!  

 Zarząd PolishCSI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *